Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pracovníci strediska

Pracovníci Školského strediska poradenských služieb:

Mgr. Viera Krištofíková  - špeciálna pedagogička, koordinátorka Školského strediska poradenských služieb

sa venuje deťom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, poskytuje poradenstvo rodičom a učiteľom, spolupracuje s asistentmi učiteľa a poradenskými zariadeniami

  • budova 2. stupňa  - pracovňa špeciálneho pedagóga I.posch.
  • kontakt: 0848 496 120

 

Mgr. Barbora Švecová - špeciálna pedagogička + asistentka učiteľa

sa venuje deťom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, poskytuje poradenstvo rodičom a učiteľom, spolupracuje s asistentmi učiteľa a poradenskými zariadeniami

  • budova 1.stupňa – pracovňa špeciálneho pedagóga II.posch.
  • kontakt: 0848 496 120

 

Mgr. Slavomíra Orgovánová– externá školská psychologička

sa venuje deťom s výchovnými, sociálnymi a emočnými problémami, poskytuje poradenstvo rodičom  a učiteľom, spolupracuje s asistentmi učiteľa a poradenskými zariadeniami

  • budova 1.stupňa – pracovňa špeciálneho pedagóga II.posch.
  • konzultácie : štvrtok 14.00-18.00, po mailovom/ telefonickom dohovore
  • kontakt: matisova@zshurbanova.sk, 0848 496 120

 

Mgr. Viera Puchelová - externá školská logopedička

sa venuje žiakom prípravného ročníka- vyučuje špecifický predmet Individuálna logopedická intervencia (ILI)

 

Mgr. Zora Tóthová- Petrovičová- asistentka učiteľa

Mgr. Dagmar Kapustová, Bc. Romana Mária Jurková, Mgr. Jana Buchláková, Katarína Rybárová, Ing. Andrea Čechová, Ing. Anna Hlúbiková - asistenti učiteľa

sa venujú deťom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebám individuálne v triede počas hodiny alebo mimo triedu (dieťa je vyňaté z kolektívu), pomoc pri písaní veľkých písomných prác mimo kolektívu, sprevádzanie žiakov pri aktivitách mimo školy (výlety, exkurzie, omše)

 

Mgr. Monika Barabášová – výchovná poradkyňa

pripravuje žiakov na výber vhodného stredoškolského odboru smerom k budúcej profesii, poskytuje poradenstvo deťom, rodičom, učiteľom

  • budova 2.stupňa – pracovňa výchovného poradcu, III. poschodie

 

Ľudmila Mihalíková – koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov

  • budova JMC , tel. kontakt: 043/43 04 711