Jdi na obsah Jdi na menu
 


ODBORNÁ LITERATÚRA K ZAPOŽIČANIU

Knižnicu odbornej literatúry každoročne rozširujeme o kvalitné piublikácie. Odbornú literatúra je k zapožičaniu pre pedagógov a rodičov našej školy. Viac informácii u špeciálnych pedagogičiek.

 

1/2011 Počítajme hravo 1 E. Dienerova
2/2011 Počítajme hravo 2 E. Dienerova
3/2011 Počítajme hravo 3 E. Dienerova
4/2011 Počítajme hravo 4 E. Dienerova
5/2011 Aktivity pro skupinovou psychoterapii D. Viers
6/2011 Grafomotorika pro děti předškolního věku A.C. Looseová, N.Piekertová
7/2011 Charakterové typy člověka S. M.Johnson
8/2011 Charakterové proměny člověka S. M. Johnson
9/2011 Muzikoterapie a specifické poruchy učení       Marie Beníčková
10/2011 Psychiatrie minimum pro praxi    J.Raboch,P.Pavlovský,D.Janotová
11/2011 Oběť,kat a záchrance Ch.Petitcollin
12/2011 Hry pro všestranný rozvoj dítěte L.Doyon
13/2011 Mama,buď mojím princom /kasuistiky z detskej psychiatrie/ E.Reichelová
14/2011 Párová a rodinná terapia E.C.Ritvo,I.D.Glick
15/2011 Příběhy z měsíčních houpačky   E.Muller
16/2011 Výchovné problémy s žáky R.Jedlička
17/2011 Muzikoterapia J.Zeleiová
18/2011 Vývoj dětském řeči krok za krokom D.Kuťalková
19/2011 Hry s hudbou a techniky muzikoterapie   Z.Šimanovský
20/2011 Manželství jako trvalý stres T.Novák
21/2011 Máme dítě s handicapem   I.Fitznerová
22/2011 Účinné poradenství při terapii koktavosti J.Fraser
23/2011 Typologie osobnosti u dětí Š.Miková, J.Stang
24/2011 Skupinové poradenství M.Hargašová
25/2011 Skupinová arteterapie M.Liebmann
26/2011 Hry pro rozvoj dětského mozku  P.Schiller
27/2011 Moc,pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví H.Kúň
28/2011 Úvod do transgenerační psychologie rodiny J.Tóthová
29/2011 Krizová intervence pro praxi N.Špatenková
30/2011 260 cvičení pro děti raného věku W.Strassmeier
31/2011 Hry pro levou polovinu mozku A.D.Bragdon, D.Gamon
32/2011 Malý princ v nás M.Jung
33/2011 Krizová intervence D.Vodáčková
34/2011 Súčasná psychoterapia Zdeněk Vybíral
35/2011 Piata  loď  
36/2011 Presvedčenie Elisabeth Gilbertová
37/2011 Ženy, které jedí při svitu luny  
38/2011 Nadané deti a dyslexia  
39/2011 Dyskalkúlia  
40/2011 SPU a cudzí jazyk  
41/2011 Dramatická výchova v kurikulu súčasnej doby Radek Marušák
42/2011 Neverte tomu Lazarus
43/2011 Léčba syndrómov odmienených stresom Horovitz
44/2011 Slovník cudzích slov  
45/2011 Sebapoškodzovanie Andrea Platznerová
46/2011 Lidský mozek Rita Carterová
47/2011 Vývojové poruchy učenia v detstve a v dospelosti Pokorná
48/2011 Neuropsychoterapia Grawe
49/2011 Neuropsychológia Kališťák
50/2011 Poruchy príjmu potravy Jacobi, Paul
51/2011 Cesta z úzkosti a deprese Rohr Heinz-Peter
52/2011 Hystérie – strach z odmítnutí Rohr Heinz-Peter
53/2011 Narcismus – vnitřní žalář Rohr Heinz-Peter
54/2011 Závislé vzťahy Rohr Heinz-Peter
55/2011 Hraniční porucha osobnosti Rohr Heinz-Peter
56/2011 Komunikace s lidmi s psotižením Josef Slowík
57/2011 Poradenství Libor Novosad
58/2011 Speciální pedagogika Josef Slowík
59/2011 Speciální pedagogika Slavomír Fischer, Jiří Škoda
60/2011 Základy inkluzívní pedagogiky Viktor Lechta
61/2011 Trauma očima dítete  
62/2011 Vplyv psychiky na zdraví  
63/2011 Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti Hallowell,Ratey
64/2011 Psychodiagnostika dětí a dospívajících  Svoboda,Krejčírová,Vágner.
65/2011 Pláč duše Allender,Longmari
66/2011 Vyrovnávaní se dítěte se ztrátou a odloučení Sorensen
67/2011 Už musím ísť Stúpalová
68/2011 Chybějící otec , chybujúcí syn Gorneau
69/2011 Bezpečná vzťahová väzba Brisch
70/2011 Zármutok Martinéz,Hullová
71/2011 Ženy,které se příliš snaží Leman
72/2011 Odloučení Bowlby
73/2011 Vliv psychiky na zdraví Asbjorn,Lilleba
74/2011 Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování Pokorná
75/2011 Duševná slepota Baron-Cohen
76/2011 Aspergeruv syndrom Tony Attwood
77/2011 Výchova dítěte s aspergerovým syndromem Brenda Boyd
78/2011 Koktavost Viktor Lechta
79/2011 Komunikace dětí předškolního věku Ilona Bytešníková
80/2011 Vývoj dětské řeči krok za krokem Dana Kutálková
81/2011 Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením Jarmila Roučková
82/2011 Logopedické poradenství Alžbeta  Peutelschmiedová
83/2011 Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole Petra  Bendová
84/2011 Mozek a řeč Love,Webb
85/2011 Nauč ma správne vyslovovať Sulová,Paulendová,Vrabec
86/2011 Bodka,čiarka,palička,poslúchaj ma ručička Píšová,Šinská,Hospodárová
87/2011 Kreslím kolo guľaté Rafajdusová,Sumegiová
88/2011 Základy čítania 1. Michalová
89/2011 Knižka maca Bonifáca /dyslexia/ Muntágová
90/2011 Čitateľské tabuľky Novák
91/2011 Malý synonymický slovník Pisárčiková,Michalus
92/2011 Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy Blažková,Matoušková,Blažek
93/2011 Osvetľovník matematiky-2.časť /zlomky/ Kolbanská,Struhárová
94/2011 Osvetľovník matematiky-1.časť/prirodzené,celé čísla/ Kolbanská,Tarábek
95/2011 Základy logopédie Kerekrétiová
96/2011 Týrané dieťa Vlčková
97/2011 Symptomatické poruchy reči u detí Lechta
98/2011 Systém asistencie pre ľudí s ŤZP na Slovensku Grichová
99/2011 Nadané dieťa jeho vývin,vzdelanie a podporovanie Laznibatová
100/2011 Výchova chlapcov Dobson
101/2011 Agresivita a šikana medzi dětmi Říčan
102/2011 Drogy Schneiderová,Erb
103/2011 Najčastejší poruchy chování dětí Train
104/2011 Učení bez stresu Voglerová
105/2011 Hodnoty,vzťahy a virtuálny svet ohrozenia a výzvy Klčovanská,Mráz
106/2011 Radostná zvesť o sexe a manželstve West
107/2011 Zvládnutý stres Battisonová
108/2011 Bozk alebo olovrant Biader,Zardoni
109/2011 Jakubove pochybnosti Biader,Zardoni
110/2011 Úspěch si TY Kiška
111/2011 Rodiče,nebojte se říkat NE! Delaroche
112/2011 Písaná reč jej vývin a poruchy u detí Pardel
113/2011 Dieťa s poruchami správania Werner
114/2011 Úzkost a strach u dětí Vymětal
115/2011 Agresivita dětí Antier
116/2011 Sex,láska,morálka Salij
117/2011 Učitel a problémový žák Auger,Boucharlat
118/2011 Zvládnutí emočních problému školáka Stuchlíková a kol.
119/2011 Malý tyran Prekopová
120/2011 Lhaní Dalloz
121/2011 Dobrý start do školy Andersenová
122/2011 Neverbální komunikace dětí Sneddon
123/2011 Neklidné dítě Prekopová
124/2011 Formula osobnosti Levi
125/2011 Nechaj ma,chcem sa učiť sám 4. Alexová,Vopel
126/2011 Televízne deti Moia
127/2011 Kniha o zdravom životnom štýle Foster
128/2011 Kniha o duševnom zdraví Melgosa
129/2011 Transakční analýza-terapie a poradenství Hennig,Pelz
130/2011 Lidství - neuronální koreláty Koukolík
131/2011 Protiprenos-problematika v psychiatrickej liečbe Glen,Gabbard
132/2011 Když mozek pracuje jinak-specific.mozkové poruchy Bragdon,Gamon
133/2011 Příběhy které léčí Molicka
134/2011 Hry pro zvládaní  agresivity a neklidu Šimanovský
135/2011 Relaxační hry s dětmi Nadeau
136/2011 Hry pro usměrňovaní adresivity Erkert
137/2011 Leváci a jejich výchova Healey
138/2011 Nechte leváky drápat Vodička
139/2011 Drama nadaného dítěte aneb hledání pravého já Millerová
140/2011 Nadané dítě a rozvoj jeho schopností Fořtík,Fořtíková
141/2011 Emoční inteligence Goleman
142/2011 Komunikač.kompetencie detí zo soc.znevýhod.prostr. Skokanová
143/2011 Špecifiká pedagogického komunikovania Tišťanová
144/2011 Rozvíjanie komunikatívnych kompeten.v predprimár. Murinová,Mastišová
145/2011 Sebapoškodzování /diagnostika,prevence,léčba/ Platznerová
146/2011 Keď umiera dieťa Démuthová
147/2011 Vývoj resiliencie v dětství a dospělosti Šolcová
148/2011 Z dobrého skvelé /Good to great/ Collins
149/2011 Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí Schneiderová,Hanzová
150/2011 ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou /100tipú/ Jenett
151/2011 Dívčí a chlapecká identita /vývoj a úskalí/ Janošová